“Formålet med Svendborg Skolefilmfestival er, at de deltagende elever styrker deres indlevelse i og udtryksfærdighed med film- og tv-medier. I forbindelse med deltagelse i festivalen udtrykker eleverne sig gennem levende billeder og opnår indsigt i filmmediernes virkemidler og produktionsforhold. Skolernes deltagelse i projektet er understøttende for opfyldelsen af ”Fælles mål” i forhold til dansk og medier.”

Svendborg Kommune, Skoleafdelingen 2013.

 

Det er i dag, mere end nogensinde, vigtigt at elever arbejder med levende billeder. Færdigheder inden for kvalificerede medieproduktioner er i sig selv vigtige, idet kommunikation med levende billeder snart er en ligeså vigtig del af den almene kommunikation som det skrevne ord. Færdigheder inden for medieproduktion gør samtidig eleven til en meget bedre medieanalytiker.

En af de helt klare fordele ved en Skolefilmfestival, er at eleverne først og fremmest er meget mere motiverede for at producere gode kortfilm. De får et publikum, som er andre 8. klasses elever, men også en jury udefra, som skal bedømme og præmiere filmene. Filmfestivalen kombinerer eventdelen med den faglige del, som gør at arbejdet med film bliver løftet ud af skolen og ind i en professionel og festlig ramme.

Styregruppen, Svendborg Skolefilmfestival