Krav til deltagende film 2020

Tema: At blive genforenet

Benspænd: I alle film skal indgå: En hvid hest

Opmærksomhedspunkter:

  • Det gode manuskript/den gode historie
  • Undgå selvmord og stoffer
  • Filmiske virkemidler

Musik: Musik der bruges i filmene, skal være Koda-fri.

Skuespillere: Hovedroller skal altid spilles af elever. Forældre og andre voksne må gerne spille mindre roller.

Længde: 4-6 min. alt inklusiv.

Rulletekster: I rulleteksterne skal der stå navne på de elever der har lavet filmen, og hvilken klasse og skole de kommer fra. Rulleteksterne skal være tydelige fx hvid tekst på sort baggrund. Der skal desuden stå, hvilken musik der er anvendt, hvis der er musik med.

Plakater: Alle filmhold laver en filmplakat (str. A3) og udstiller på galladagen. Der uddeles en pris for den Bedste filmplakat.

Få hjælp og inspiration her:

http://www.xn--smp-vla.dk/praesentation/film-paa-plakaten

Deadline: Hver 8. klasse må deltage med en film. Filmene udvælges ude i klasserne. De deltagende film skal uploades til Svendborg Skolefilmfestivals Youtubekanal senest d. 1. maj.

Galla: Svendborg Skolefilmfestival afsluttes med en festlig prisuddeling fredag d. 15. maj.